Det offentlige

Supervision

Større forståelse og et udvidet billede af dine opgaver.
Du lærer at se gaven i dine opgaver.
Du finder de redskaber, der virker for dig.

Borger- og medarbejderudvikling

Finde og udvikle nye forståelser i forhold til de opgaver, der er.
Se muligheder for ændringer og forbedringer.

Foredrag og undervisning

Indblik i og forståelse for, hvilke parametre, der gælder i vores kommunikations systemer, og hvordan vi kan gøre noget andet, så det virker.

Familierådgivning

Hjælp i familiesager, så familien bliver mødt, set og forstået, den første betingelse for at bevæge sig videre i livet.
Herefter at lære redskaber til at få det liv, som ønskes af den enkelte.

Samværsopgaver

Støttet og overvåget samvær, der kan foregå hos mig i legestuen eller i de skønne omgivelser i haven og på marken eller i skoven, som ligger tæt på (ca. 1 km).