Samtaler 1:1 eller 1:2

Jeg er optaget af ideen om forebyggelse og sundhedsfremme, som sætter mennesker i stand til at leve livet ud fra egne valg.

Det har inspireret mig til at udvikle læringsmetoden:

Hvor bestemmer jeg?

Metoden giver enkle, synlige redskaber til at omgås uden at overskride hinandens grænser. At kommunikere uden vold og løse konflikter, så alle bliver vindere og ingen taber. Den synliggør, ansvarlighed og respekt for forskellighed og mangfoldighed, og sætter fokus på “alt det vi gerne må.”

Læringsmetoden tager afsæt i systemiske og anerkendende teorier

Henvender sig til alle, der har brug for at blive bedre til at samarbejde, kommunikere og tænke positivt. Du lærer kommunikationsmetoder, der bygger på systemiske og anerkendende teorier. Via enkle, lettilgængelige metoder lærer du at tale, så dine budskaber forståes i alle sociale sammenhænge.

Du bliver bevidst om respekt, anerkendelse, rummelighed og forskellighed.

Du lærer enkle og effektive redskaber til:

– at gøre de svære samtaler enkle

– at få det sagt

– at sætte fokus på det, du ønsker mere af

– at få de gode hensigter til at lykkes

– at finde balance, så der bliver plads til alle

– at se muligheder

– at fremme trivse

Respekt, rummelighed og bevidsthed på forskellighed.

At se på bagagen, hvad har jeg fået med mig i livet? Er jeg glad for det, eller har jeg brug for at vælge om? Hvordan gør jeg det?

Temaet henvender sig til alle grupper af mennesker uanset i hvilken sammenhæng vi skal fungere.

Personlig udvikling

hvor du styrkes i din indre dialog, og får øje på nye perspektiver, så du bliver bevidst om at træffe de gode valg i dit liv.

Familie

I får enkle redskaber til dialogen, så I får bedre plads til alle i familien, og der blir styr på:

  • Hvem der bestemmer hvad i familien.
  • Usagte forventninger og vedtagne sandheder, som kan styre i mange familier fx generationerne imellem.
  • Konflikthåndtering
  • Manglende dialog i forhold til skole og institution.

Par

Oplever I, at jeres liv og parforhold er konfliktfyldt?

I får igen øjnene op for hinanden og enkle redskaber til at:

  • Bryde gamle mønstre og dårlige vaner.
  • Gøre op med usagte forventninger og vedtagne sandheder, som kan styre i mange forhold.
  • Fokuserer på det i begge ønsker jer i jeres forhold.

I forløbene styrkes I i dialogen, som gør at I også kan være i dialog med andre.

Forældre

I får enkle redskaber til at være gode forældremodeller for jeres børn, uanset hvor i er i jeres forældrerolle. Dette er en uddannelse, der løbende kan følges op på, efterhånden som børnene bliver ældre og familiens behov ændrer sig.

Forældrekurser

Jeg starter løbende forældrekurser, hvor der er tilmelding, når behovet og ønsket opstår. Så starter kurset, når der er et hold 6- 12 deltagere. For information om hold, kontakt mig gerne pr. telefon eller via kontaktsiden her.

Jeg tilbyder desuden kombinationsterapi, som er en helhedsbehandling til balance og velvære. Behandlingen aktiverer kroppens helende kræfter. Den er effektiv til håndtering af fx stress.