top of page

 

Metode

Jeg er optaget af ideen om forebyggelse og sundhedsfremme, der sætter mennesker i stand til at leve livet ud fra egne valg i modsætning til at få behov for behandling, hvor det understreges, at vi ikke er i stand til at varetage eget liv.

Jeg mener, det er værdigt at uddele redskaber, så vi har dem til rådighed, når vi har brug for dem.

I sidste århundrede var den store øvelse i udviklingsspiralen for mennesker at stoppe fysisk vold.

Nu er det de psykiske overskridelser, der må stoppe.

Det er tid til at lære at vise respekt for mangfoldighed og forskellighed. Det har inspireret mig til at udvikle læringsmetoden: "Hvor bestemmer jeg?" Metoden giver enkle, synlige redskaber til at omgås uden at overskride hinandens grænser. At kommunikere uden vold. At løse konflikter, så alle bliver vindere og ingen taber.

 

Metoden synliggør ansvarlighed og respekt for forskellighed og mangfoldighed, og den sætter fokus på alt det, vi gerne må...

Læringsmetoden tager afsæt i systemiske og anerkendende teorier.

Den henvender sig til alle, der har brug for redskaber til et bedre samarbejde og kommunikation.

Ligesom vi har brug for at kende de trafikale færdselsregler inden vi bevæger os ud i trafikken, så er denne metode en lettilgængelig måde at integrere de sociale færdselsregler.

bottom of page