Search

Bestemmelse og ansvar Jeg underviser i sociale færdselsregler.

Hvordan kan vi lære at færdes sammen i respekt for os selv og hinanden?

Jeg tænker, at første step er, at vi lærer, vort eget psykiske rum at kende. det er her jeg bestemmer, hvad jeg vil være med til i mit liv.

Det psykiske rum kan benævnes med ét ord, nemlig ordet "jeg".

Jeg bestemmer der hvor jeg siger jeg.

Jeg må bestemme i dette rum, så længe jeg tager ansvaret for min bestemmelse. Det skal være indenfor den givne ramme. eks: skolens ramme, færdselsloven osv.

Det skal være godt for alle, hvis der er nogen, de er dårligt for, så skal jeg bestemme noget andet..


12 views0 comments