top of page

 

Private

Jeg er optaget af ideen om forebyggelse og sundhedsfremme, der giver mennesker redskaber til at leve livet ud fra egne bevidste valg. Det har inspireret mig til at udvikle læringsmetoden: "Hvor bestemmer jeg?"

 

Metoden giver enkle, synlige redskaber til at omgås uden at overskride hinandens grænser.

At kommunikere uden vold, og løse konflikter, så alle bliver vindere og ingen taber. Den synliggør ansvarlighed og respekt for forskellighed og mangfoldighed og sætter fokus på "alt det, vi gerne må."

Læringsmetoden tager afsæt i systemiske og anerkendende metoder og henvender sig til alle, der har brug for at blive bedre til at samarbejde, kommunikere og tænke mere positivt.

Du lærer enkle, lettilgængelige kommunikationsmetoder, der sætter dig i stand til at tale og formidle dine budskaber, så de bedre forstås af andre i alle sociale sammenhænge.

Du bliver bevidst om respekt, anerkendelse, rummelighed og forskellighed, der også sætter dig i stand til bedre at forstå andre mennesker.

 

Du lærer enkle effektive redskaber til at:

 • - gøre de svære samtaler enkle.

 • - at få det sagt.

 • - sætte fokus på det, du ønsker mere af.

 • - få de gode hensigter til at lykkes.

 • - finde balance, så der bliver plads til alle.

 • - se muligheder.

 • - fremme trivsel.

Du får øje på respekt, rummelighed og bevidsthed på forskellighed.

Se på din bagage, hvad har jeg med mig i livet? Er jeg glad for det, eller har jeg brug for at vælge om? Hvordan gør jeg det?

 

 

Personlig udvikling

 

Hvor du styrkes i din indre dialog, og får øje på nye perspektiver, så du bliver i stand til at træffe de gode valg i dit liv.

 

 

Familie

 

I får enkle redskaber til dialogen, så der bliver bedre plads til alle i familien,

og det bliver synligt:

 • Hvem der bestemmer hvad i familien.

 • Om det er de usagte forventninger og vedtagne sandheder, der styrer ex imellem generationer?

 • Konflikthåndtering

 • Manglende dialog ift skole og institution.

 

Par

Oplever I, jeres parforhold er konfliktfyldt?

I får øjnene op for hinanden, og I får enkle redskaber til:

 • At bryde gamle mønstre og dårlige vaner.

 • Gøre op med usagte forventninger og vedtagne sandheder, der kan styre i mange forhold.

 • Fokusere på det, I begge ønsker jer i jeres forhold.

I forløbet styrkes du i dialogen med din partner, og den øvelse kan du bruge i alle fællesskaber.

 

Forældre

I får enkle redskaber til at være gode forældremodeller for jeres børn, uanset hvor I er i jeres forældrerolle. En uddannelse, der kan følges op på løbende.

bottom of page